Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Οι προηγούμενες διοργανώσεις

5o Smart Cities Conference: "Στον δρόμο της Έξυπνης Αστικής Ανάπτυξης"

Παρουσιάσεις oμιλητών του 5 Smart Cities Conference


4o Smart Cities Conference: "Καινοτομίες και Τεχνολογίες που χτίζουν «έξυπνες» πόλεις"

Παρουσιάσεις oμιλητών του 4 Smart Cities Conference


3o Smart Cities Conference: "Καινοτομίες και Τεχνολογίες που χτίζουν «έξυπνες» πόλεις"

Παρουσιάσεις oμιλητών του 3 Smart Cities Conference


Smart and Sustainable Cities 2014: "Welcome to the new urban landscape"

Παρουσιάσεις oμιλητών του Smart and Sustainable Cities 2014


Smart and Sustainable Cities 2013: "From modelling to practice"

Παρουσιάσεις oμιλητών του Smart and Sustainable Cities 2013

  • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟI
OTS
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • MEDIA PARTNER
Plant
Plant
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ