Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Θεματολογία Συνεδρίου

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα επικεντρωθεί στα παρακάτω:

Smart Governance - Smart Policies

 • Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική, Διακυβέρνηση

Health & Social Care e-Services

 • Υγεία και Τηλεϊατρική
 • Κοινωνική Μέριμνα & Φροντίδα

Mobility

 • Δίκτυα μεταφορών-Οδικά δίκτυα-Διαχείριση Κυκλοφορίας

Sustainability

 • Διαχείριση Ενέργειας - Φωτισμός
 • Διαχείριση Νερού & Αποβλήτων
 • Χρηματοδότηση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟI
OTS
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • MEDIA PARTNER
Plant
Plant
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ