Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018 Αθήνα

Θεματολογία Συνεδρίου

Η θεματολογία του Συνεδρίου θα επικεντρωθεί στα παρακάτω:

Το Αστικό Περιβάλλον Σήμερα: Στρατηγική, Προκλήσεις & Τρόποι Υλοποίησης

H ενότητα θα αναδείξει θέματα όπως: ανάπτυξη στρατηγικών και καθορισμός πολιτικής για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, έξυπνη διακυβέρνηση, Ψηφιακή Στρατηγική μέσω της υλοποίησης υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επενδυτικές ευκαιρίες και συνεργασίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Τεχνολογικές Λύσεις και Κοινοτομίες για Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

Η ενότητα θα προσφέρει πρακτικές πληροφορίες, λύσεις, υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής για τη μετάβαση σε πιο «ευφυείς» πόλεις, όπως:

 • Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική
 • Επικοινωνία - Διακυβέρνηση
 • Δίκτυα μεταφορών-Οδικά δίκτυα-Διαχείριση κυκλοφορίας
 • Υγεία και Τηλεϊατρική
 • Διαχείριση Ενέργειας- Φωτισμός
 • Διαχείριση νερού & αποβλήτων
 • Χρηματοδότηση & Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Καλές Πρακτικές και projects

Στην ενότητα θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές «ευφυών» πόλεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική, το σχεδιασμό και τους τρόπους για να επιτύχουν το τελικό αποτέλεσμα. Δήμαρχοι και project leaders θα μοιραστούν με το κοινό την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους.

 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • MEDIA PARTNER
Plant
Plant
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ