Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 Αμφιθέατρο OTEAcademy

Κωνσταντίνος Στασινόπουλος

Εμπορικός Διευθυντής, Intellisoft

Κωνσταντίνος Στασινόπουλος
Κωνσταντίνος Στασινόπουλος

Συνιδρυτής της IntelliSoft ΕΠΕ και Εμπορικός Διευθυντής της από το 2002. Από το 1992 έχει εργαστεί σε εταιρείες Software και κατέχει σημαντικές πιστοποιήσεις και αναγνωρισμένη εμπειρία. Έχει την ευθύνη του Εμπορικού Τμήματος και συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό της IntelliSoft.

Τα τελευταία 25 χρόνια συμμετέχει στην σχεδίαση & υλοποίηση δεκάδων έργων software του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα με εξειδίκευση στις κάθετες αγορές των ERP, CRM, Leasing, Banking, Insurance και Public Sector. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με την σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων για τους Καλλικρατικούς Δήμους.

Keynote speakers

Lisa Enarsson Lisa Enarsson is today the Technical Manager of the GrowSmarter project. The project is co-funded by the European Commission’s Smart City program to help create sustainable growth in Europe using 12 smart solutions in energy efficient renovation, renewable energy, sustainable transportation and ICT.
Rogier Havelaar Rogier Havelaar is program manager Smart Cities within PostNL: the leading mail, parcels and Ecommerce company in the Netherlands. As seconded expert within Amsterdam Smart City, he builds pulic-private partnerships focusing on the development of local ecosystems using professionals as the mailman, inhabitants and other actors to increase the livelihood of the city. The central theme in his Smart City work is how to deal with the trade-off between using a human and using technology.
Joan Torres Joan Torres is co-founder of LABCITIES, a global platform connecting smart city projects, experts and organizations around the world. As a digital innovation consultant he has anextensive experience working with companies and governments across Europe and the Middle East.
 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
 • ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
 • ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
IBM
OTS
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ CATERING
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • MEDIA PARTNER
Plant
Plant