Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιεχόμενο

Κατερίνα Δρόσου, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 261), fax: 210 6617 778, e-mail: kdrossou@boussias.com

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 252), fax: 210 6617 778, e-mail: mkafeza@boussias.com

Ειρήνη Προεστάκη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 388), fax: 210 6617 778, e-mail: iproestaki@boussias.com

Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 322), fax: 210 661 7778, email: tthomos@boussias.com

Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 158), fax: 210 661 7778, e-mail: lantoniadi@boussias.com

Μπέσσυ Μπουτεράκου, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 155), fax: 210 661 7778, e-mail: bbouterakou@boussias.com

Συμμετοχές

Ειρήνη Λιβανού, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 119), fax: 210 6617 778, e-mail: ilivanou@boussias.com

  • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟI
OTS
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • MEDIA PARTNER
Plant
Plant
  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ